Newsletter

FCEM Newsletter December 2020

บก. Thisable.me ร่วมเสวนาเรื่อง "การเข้าถึงบริการสุขอนามัยเจริญพันธ์ุของผู้หญิงพิการ"

21 ธ.ค. 2563 นลัทพร ไกรฤกษ์ บก. Thisable.me ร่วมเสวนา เรื่องการเข้าถึงบริการสุขอนามัยเจริญพันธ์ุของผู้หญิงพิการ จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (TRIP) ในวงเสวนามีการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ของผู้หญิงพิการ ทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษา การทำงาน และการเข้าถึงบริการทางเพศ แล้วก็เสนอว่า การทำแผนสรตรีพิการควรเพิ่มการสนับสนุนให้คนพิการในระดับของตัวบุคคลด้วย เพราะที่ผ่านมาเน้นทำงานกับองค์กรสตรีพิการ แต่ยังมีผู้หญิงหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มองค์กร และอาจเข้าไม่ถึงสิทธิต่างๆ ดูการเสวนาย้อนหลังได้ที่ ลิ้งค์

นิตยสาร a day สัมภาษณ์บรรณาธิการบริหารประชาไท

นิตยสาร a day สัมภาษณ์เทวฤทธิ์ มณีฉาย บรรณาธิการบริหารประชาไท ถึงสถานการณ์ช่วงที่ผ่านมา ที่ประชาไทถูกพูดถึงและถกเถียงในสังคมในฐานะสื่อที่นำเสนอข้อมูลทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนอย่างตรงไปตรงมา แม้อยู่ในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและกระแสสังคมที่หลากหลาย ทำไมยังคงยืนหยัดไม่เปลี่ยนแปลง อะไรที่ทำให้ ‘ประชาไท’ ยังคงเป็น ‘ประชาไท’ ท่ามกลางแรงปะทะที่ถาโถม อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ a day

นักข่าวประชาไทได้รับรางวัล 2019-2020 Journalism for an Equitable Asia Award

2 ธ.ค. 2564 นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์ นักข่าวประชาไทได้รับรางวัล 2019-2020 Journalism for an Equitable Asia Award ซึ่งจัดโดย Oxfam in Asia และ Asia centre จากผลงานเรื่อง คดีทวงคืนผืนป่า: เมื่อศาลให้ชาวบ้านซับหวายติดคุกและออกจากที่ดินของตน และ อันนา หล่อวัฒนตระกูล นักข่าวประชาไทภาษาอังกฤษเข้ารอบสิบคน

FCEM Newsletter November 2020

Urban Creature สัมภาษณ์นลัทพร ไกรฤกษ์ ถึงการทำงานและการเดินทางในชีวิตประจำวัน

Urban Creature สัมภาษณ์นลัทพร ไกรฤกษ์ บก. Thisable.me ถึงการเป็นคนพิการที่ต้องออกมาทำงานนอกบ้าน การทำงานข่าวคนพิการ และการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ของเธอในชีวิตประขำวัน อ่านฉบับเต็มได้ที่ Urban Creature

FCEM Newsletter September 2020

บก. Thisable เป็นผู้ดำเนินรายการ "โควิด-19 ทำให้เยาวชนและวัยรุ่นกลุ่มเปราะบางถูกทิ้ง"

22 ก.ย. 2563 นลัทพร ไกรฤกษ์ บก. Thisable.me เป็นผู้ดำนเนินรายการ โควิด-19 ทำให้เยาวชนและวัยรุ่น กลุ่ม'เปราะบาง' ถูกทิ้ง ที่ FCCT จัดโดย UNFPA: United Nations Population Fund ซึ่งการระบาดใหญ่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันมากขึ้น เพิ่มอุปสรรคต่อการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อการเข้าถึงการศึกษา ต่อการให้บริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และส่งผลต่อการจ้างงานคือสิ่งที่คุกคามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดความยากจน การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

บก.บห.ประชาไทร่วมเสวนาต้านรัฐประหารและการต่อต้านขัดขืน

19 ก.ย. 2563 เทวฤทธิ์ มณีฉาย บรรณาธิการบริหารประชาไท เสวนาสาธารณะ รัฐประหารและการต่อต้านขัดขืน ที่ ห้องประชุม 14 ตุลา อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถนนราชดำเนินกลาง มีนักวิชาการและอดีตคนเดือนตุลาพูดคุยแลกเปลี่ยนวิเคราะห์สถานการณ์การเมือง พร้อมถอดบทเรียนการรัฐประหารในอดีต ผู้ร่วมเสวนามี นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตแกนนำพรรคไทยรักไทยและผู้ก่อตั้งกลุ่มแคร์, กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอุเชนทร์ เชียงเสน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สื่อข่าวประชาไทภาษาอังกฤษให้สัมภาษณ์ถึงจุดเปลี่ยนของขบวนการผู้ชุมนุมในไทยกับสำนักข่าว Al Jazeera

2 ก.ย. 2563 เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา ผู้สื่อข่าวประชาไทภาษาอังกฤษ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Al Jazeera English กรณีจุดเปลี่ยนของขบวนการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมและนักศึกษาในไทย

FCEM Newsletter August 2020

The Matter สัมภาษณ์บรรณาธิการบริหารประชาไท

สำนักข่าวออนไลน์ The Matter สัมภาษณ์เทวฤทธิ์ มณีฉาย บรรณาธิการบริหารประชาไท ถึงที่มาที่ไป จุดยืน ความเชื่อ และคุณค่าต่อสังคมของสำนักข่าว ตลอดจนมุมมองต่อเพดานเสรีภาพของสื่อไทยในขณะนี้ และวิกฤตที่พวกเขาเผชิญมาโดยตลอด ทั้งในแง่ธุรกิจ และสื่อที่ปวรณาตนเป็นกระบอกเสียงให้กับคนตัวเล็กตัวน้อย หลังกรณีมีการเสนอข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 10 ข้อ ในงานชุมนุม ‘ธรรมศาสตร์จะไม่ทน’ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา และประชาไทเป็นสื่อที่นำเสนอข้อเสนอนั้นอย่างตรงไปตรงมา อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ The Matter

FCEM Newsletter July 2020

ผู้สื่อข่าวประชาไทเข้าร่วมเวทีปรับเรียนเปลี่ยนรู้ ครั้งที่ 4

11 ก.ค. 2563 เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา ผู้สื่อข่าวประชาไท เข้าร่วมเวที ปรับเรียนเปลี่ยนรู้ ครั้งที่ 4 “หวัง ฝันเอาไว้แล้วจะไปยังไงต่อ: เสียงสะท้อนของเยาวชนต่ออนาคตหลังโควิด 19” เมื่อภาวะวิกฤตส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในวงกว้าง เด็กและเยาวชนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา การใช้ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว ฯลฯ จัดโดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย (Thai Civic Education Foundation), มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung), ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD), ครูขอสอน (Krukorsorn), กลุ่มCritizen, ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน (CYD), ศูนย์พหุวัฒนธรรมและนโยบายการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (The Centre of Multiculturalism and Education Policy, Chiang Mai University), สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (Child and Youth Media Institute), กลุ่มมานีมานะ Maaniimaana, โครงการ Feel Trip

ดูไลฟ์ย้อนหลังได้ ที่นี่

FCEM Newsletter March 2020

All day magazine สัมภาษณ์บก. Thisable.me

All day magazine สัมภาษณ์นลัทพร ไกรฤกษ์ บก. Thisable.me ถึงสิ่งที่ Thisable นำเสนอมุมมองชีวิตของคนพิการ โดยไม่ถูกกดให้ด้อยหรือเก่งเกินจริง ต้องการสร้างพื้นที่ให้คนพิการได้ส่งเสียงของตัวเอง มองคนพิการด้วยความเท่าเทียม เนื่องจากข่าวคนพิการของสื่อต่างๆ ค่อนข้างน้อย และนำเสนอเฉพาะด้านความน่าสงสารหรือเห็นใจ หรือชื่นชมเท่านั้น อ่านฉบับเต็มได้ที่ all day magazine 

ประชาไทและ Thisable.me บรรยายเรื่อง Fake news ที่ราชมงคลธัญบุรี

13 มี.ค. 2563 เทวฤทธิ์ มณีฉาย บก.เว็บไซต์ประชาไทและคชรักษ์ แก้วสุราช Content creator เว็บ Thisable.me ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง Fake news ( Misinformation /Disinformation ในฐานะเครื่องมือทางการเมือง) และ Media Literacy (Critical Thinking ) ที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษา

บก.ประชาไท บรรยายเรื่อง Fake News ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

4 มี.ค. 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. เทวฤทธิ์ มณีฉาย บรรณาธิการบริหารประชาไท ได้รับเชิญจากภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "Fake News" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาสัมมนาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย

FCEM Newsletter February 2020

บรรณาธิการเว็บไซต์ประชาไท ขึ้นเวทีแลกเปลี่ยน 'Do you hear the people voice?'

15 ก.พ.2563 เทวฤทธิ์ มณีฉาย บรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ประชาไท ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม BOOK​ TALK​ หัวข้อ "Do you hear the people voice?: ทำไมเราต้องเงี่ยหูฟัง เรื่องเล่าของคนตัวเล็กๆ" ที่ห้อง​ Museum​ Room 2 อาคารมิวเซียมสยาม​ ชั้น​ 1 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของLIT​ Fest เทศกาลหนังสือ ดนตรี ศิลปะ

FCEM Newsletter January 2020

ผู้สื่อข่าวประชาไทรับรางวัลชมเชย "สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2562

22 ม.ค. 2563 นลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการเว็บ Thisable.meและผู้สื่อข่าวประชาไท เข้ารับมอบรางวัล "สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2562 (Media Awards 2019) รางวัลชมเชย ประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์ จากผลงาน “สิ่งที่เราเห็นแล้วรีบเดินผ่าน... ‘ผู้ป่วยจิตเวชข้างถนน อยู่อย่างไร’ ใครดูแล”  ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จัดโดย แอมเนสตี้ประเทศไทย