Newsletter

FCEM Newsletter December 2018

FCEM จัดเวทีสาธารณะการเมืองเรื่องทรัพยากรและพื้นที่สาธารณะใน SEA

13 ธ.ค. 2561 มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาขอชุมชน (FCEM) ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิไฮน์ริชเบิล จัดเวทีสาธารณะ “การเมืองเรื่องทรัพยากรและพื้นที่สาธารณะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การพิจารณา ความรับผิดรับชอบและทางเลือก (Resource Politics and the Public Sphere in Southeast Asia: Deliberation,Accountability and Alternatives)  ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภาคประชาชนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนและนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น เช่น การปกป้องชุมชนท้องถิ่นและวิถีชีวิต: บทบาทของพื้นที่สาธารณะของสื่อและสื่อสังคมออนไลน์, กลไกความรับผิดชอบข้ามแดนและพื้นที่สาธารณะ และการพิจารณาทางเลือกหาพื้นที่ในการตอบโต้ทางวาทกรรม เป็นต้น

กสม.มอบรางวัลนักปกป้องสิทธิแก่บรรณาธิการเว็บไซต์ Thisable.me

11 ธ.ค. 2561 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชาติแห่งชาติ (กสม.) มอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประเภทสื่อมวลชนให้แก่ นลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการเว็บไซต์ ThisAble.me เนื่องในวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดงาน “70 ปี ปฏิญญาสากล: สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน” เพื่อร่วมรำลึกถึงการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491

FCEM Newsletter November 2018

ประชาไทเข้าร่วมประชุมการจัดตั้งกองทุนสื่อ

7 พ.ย. 61 ทีมประชาไทเข้าร่วมประชุมหารือกับคนทำงานสื่อหลายรูปแบบ นักวิชาการและภาคประชาสังคม เรื่องแนวคิดการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสื่ออิสระและสื่อคุณภาพ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทสื่อให้แก่ผู้ชม

ผู้สื่อข่าวประชาไทเข้าร่วมประชุมอาเซียนภาคประชาสังคม(ACSC/APF) ที่ประเทศสิงคโปร์

2 - 4 พ.ย. 61 ผู้สื่อข่าวประชาไทเข้าร่วมงานประชุมอาเซียนภาคประชาสังคม/อาเซียนภาคประชาชน (ACSC/APF) ที่ประเทศสิงคโปร์ ภาคประชาสังคมกว่า 200 คนทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมอภิปรายปัญหาในระดับภูมิภาคหลายประการ หลังงานจบมีการร่างแถลงการณ์เพื่อเตรียมส่งถึงเหล่าผู้นำประเทศอาเซียนที่จะมาประชุมสุดยอดผู้นำในวันที่ 11-15 พ.ย. ที่ประเทศสิงคโปร์

FCEM Newsletter October 2018

Thisable.me เข้าร่วมกิจกรรม Youth Co:lab Thailand 2018 ซึ่งจัดโดย UNDP

25 ต.ค. 61 Thisable.me ภายใต้มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน(FCEM) ร่วมเป็นวิทยากรประเด็น Inclusive society ในงาน Youth Co:lab Thailand 2018 จัดโดย UNDP Thailand กิจกรรมเปิดรับผู้เข้าร่วมที่สนใจในหลากหลายสาขา อาทิเช่น นักศึกษาจากสาขาด้านการออกแบบ บริหารธุรกิจ เป็นต้น มาเข้าร่วมกิจกรรม

FCEM เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนการทำงานซึ่งจัดโดย CFLI

24 ก.ย. 61 มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนการทำงานโครงการสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งจัดโดย CFLI สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ในประเด็น ความเสมอภาคและการเสริมสร้างพลังของสตรีและเด็กหญิง สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และธรรมาภิบาล 

ประชาไทจัดงานเสวนา "2 แนวทางข่าวเชิงลึกในโลกพลิกผัน: สืบสวนสอบสวนและกลยุทธ์โซเชียลมีเดีย"

27 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา ประชาไทภายใต้มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน(FCEM) จัดวงเสวนา “เปลี่ยนโลกในโลกเปลี่ยน: ข่าวเชิงลึกในโลกพลิกผัน” สนับสนุนโดยโครงการ CFLI สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย วิทยากรประกอบด้วย ปรางค์ทิพย์ ดาวเรือง สื่อมวลชนและนักวิจัยอิสระ  ผู้ที่ทำงานกับสหพันธ์นักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) เผยแพร่เอกสาร Panama Papersและปราบ เลาหโรจนพันธ์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนอิสระ ผู้สังเกตการณ์ด้านสื่อสังคมออนไลน์ และผู้ก่อตั้ง Rethink Thailand อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://prachatai.com/journal/2018/10/79032

รายการ Lightning talk กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง สัมภาษณ์ บก.Thisable.me

29 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมารายการ Lightning talk กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ได้ออกอากาศเทปการสัมภาษณ์ นลัทพร ไกรฤกษ์ บก.Thisable.me ถึงการก่อตั้งเว็บไซต์และการทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวคนพิการและสิทธิของคนพิการ สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ Lightning Talk

FCEM Newsletter August 2018

Universal design ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป echo ปล่อยคลิปสัมภาษณ์ บก. Thisable.me

แฟนเพจเฟซบุ๊ก echo ได้เสนอคลิป "Universal Design ยูดี ไม่ว่าดี"  เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา จะทำอย่างไรถ้าวันหนึ่งเราต้องนั่งรถเข็นแต่ออกจากบ้านตัวเองไม่ได้และ Universal design ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป สัมภาษณ์ความคิดเห็น นลัทพร ไกรฤกษ์ บก. Thisable.me ถึงการออกแบบเมืองให้เป็น Universal Design ที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ไม่เฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ หรือคนที่อ่อนแอที่สุดในสังคม

ประชาไทเข้าร่วมเวที Media Forum เรื่อง "วิชาชีพสื่อมวลชนในยุคดิจิทัลก้าวกระโดด: โอกาสและความท้าทาย"

8 ส.ค. 2561 ประชาไทเข้าร่วมเวที Media Forum ครั้งที่ 1: "วิชาชีพสื่อมวลชนในยุคดิจิทัลก้าวกระโดด: โอกาสและความท้าทาย" จัดโดยสภาการหนังสือพิมพ์ Media Fun Facts และ Centre for Humanitarian Dialogue มีการให้ความรู้เรื่องพัฒนาการอินเทอร์เน็ตในไทย และอภิปรายเรื่องความท้าทายของวิชาชีพสื่อในยุคที่เทคโนโลยีเป็นทั้งเครื่องมือและอุปสรรค โดยมีคนทำงานด้านสื่อ นักวิชาการ และสื่อท้องถิ่นเข้าร่วมอภิปราย

มูลนิธิกระจกเงาคุยกับ บก.Thisable.me การดูแลคนพิการของรัฐกับสิทธิคนพิการ

มูลนิธิกระจกเงา คุยกับบรรณาธิการเว็บไซต์ Thisable.me นลัทพร ไกรฤกษ์ เรื่องกลไกการดูแลคนพิการของรัฐและสิทธิคนพิการ

Creative Citizen สัมภาษณ์ บก.ข่าวคนพิการ Thisable.me

Creative Citizen สัมภาษณ์นลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการเว็บไซต์ Thisable.me ถึงการก่อตั้งเว็บไซต์และการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ทั้งข่าว บทความและรายงานพิเศษ ที่มีการจัดเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ แบบเดียวกับสื่อกระแสหลัก โดยมีเป้าหมายเป็นผู้อ่านที่เป็นผู้พิการ รวมทั้งผู้ไม่พิการในสังคม

FCEM Newsletter July 2018

ประชาไทเข้าร่วมเวทีระดมสมอง Humanizing Digital Transformation

ผู้สื่อข่าวประชาไทเข้าร่วมเวทีระดมสมอง Humanizing Digital Transformation ครั้งที่ 3 เรื่อง Humanizing Digital Transformation (3): The Future of Freedom of Expression and Challenges for Content Regulation in a Digital Age เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม Amara Hotel Bangkok-Surawong มีการพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายในการกำกับดูแลเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความเห็นในยุคดิจิทัล โดยเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และกรอบและแนวทางที่เป็นไปได้ในการรับมือกับความท้าทาย ซึ่งจัดโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย (Friedrich Ebert Stiftung)

ประชาไทร่วมประชุมสหภาพนักข่าว South&Southeast Asia ของ IFJ

ประชาไทเข้าร่วมการประชุมสหภาพนักข่าว South&Southeast Asia ในหัวข้อ Building power for journalists and media workers in the digital economy วันที่ 17-19 มิถุนายน 2561 ณ เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล จัดโดย International Federation of Journalists (IFJ)

CFI Media Development สัมภาษณ์ผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน

CFI Media Development สัมภาษณ์ จีรนุช เปรมชัยพร ผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน ถึงเรื่องการก่อตั้งและการทำงานเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ประชาไท prachatai.com โดยบทสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส อ่านได้ที่ http://www.cfi.fr/en/news/prachatai-thai-media-outlet-championing-democracy

Thisable.me ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดทำนิตยสาร DTH

21 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมาเว็บไซต์ Thisable.me ร่วมประชุมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เรื่องการจัดทำนิตยสารสภาคนพิการฯ "DTH" โดยเว็บไซต์ ThisAble.me รับผิดชอบจัดทำเป็นรายเดือน

บก. Thisable.me เป็น 1 ใน 10 ผู้ร่วมถ่ายทอดการทำงานเพื่อสังคม ในงาน Creative Citizen Talk 2018: Health Forward

นลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการเว็บไซต์ Thisable.me และผู้สื่อข่าวประชาไท เป็น 1 ใน10 ผู้ร่วมถ่ายทอดการทำงานเว็บไซต์ Thisable.me ในงาน Creative CItizen Talk 2018: Health Forward  เมื่ออาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 12:30-17:30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพ (BACC) ซึ่งได้รวม 10 นักคิด นักทำ นักสร้างสรรค์และนักออกแบบ หลากสาขา มาสื่อสารในเชิงสุขภาวะให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และถ่ายทอดในสิ่งที่พวกเขาทำ เรื่องที่พวกเขาสนใจหรืออาจจะเป็นเรื่องสำคัญที่คนส่วนใหญ่มองข้าม มาแสดงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วนั้นนอกจากเรื่องสุขภาพกายที่เราต่างให้ความสนใจกันแล้วก็ยังมีเรื่องของสุขภาพจิตจากคนหลากหลายประเภท หลากหลายวัย ที่เราก็ควรทำความเข้าใจพวกเขาด้วยเช่นกัน

FCEM เข้าร่วมงานเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ (LGBTI Pride Month)

เมื่อ 13 มิ.ย. 2561 บุคลากรของ FCEM ได้รับเกียรติจากเกล็น เดวีส์ เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นเกียรติกับเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ (LGBTI Pride Month) ที่จัดขึ้น ณ บ้านพักเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ที่ถนนวิทยุ เกล็น เดวีส์ ต้อนรับแขกทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยปาฐกถาสั้นๆ และงานเลี้ยงรับรอง

ผู้สื่อข่าวประชาไทเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ "พัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน เพื่อความปลอดภัยทางถนน"

ทวีศักดิ์ เกิดโภคา ผู้สื่อข่าวประชาไท ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน เพื่อความปลอดภัยทางถนน รุ่นที่ 3 จัดโดย Internews เมื่อวันที่ 6-8 มิ.ย. 2561 ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้เรียนรู้เรียนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ พร้อมลงพื้นที่เก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในเมืองพัทยา 

FCEM Newsletter June 2018

FCEM เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้ทำงานด้านสื่อชุมชน (ACMSEA)

เมื่อ 8 เม.ย. มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชนเดินทางไปยังกรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Alliance of Community Media in Southeast Asia (ACMSEA) พันธมิตรเครือข่ายของผู้ทำงานด้านสื่อชุมชน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ACMSEA มุ่งรณรงค์ ปกป้องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เสรีภาพการแสดงออก ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกันสร้างเสริมศักยภาพ ความเป็นปึกแผ่นและความร่วมมือระหว่างกัน ปัจจุบันมีสมาชิกจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม ไทย และพม่า

ผู้สื่อข่าวประชาไทได้ดำเนินรายการและถ่ายทอดสด"โจทย์ชายแดนใต้กับอนาคตสังคมไทย"

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวประชาไทได้ดำเนินรายการและจัดถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ 'ประชาไท Prachatai.com' ในหัวข้อ  "โจทย์ชายแดนใต้กับอนาคตสังคมไทย"  โดยมี อานัส พงษ์ประเสริฐ กลุ่ม Saiburi Lookers ปรัชญา โต๊ะอิแต ปาตานี ฟอรั่ม , รักชาติ สุวรรณ์ และ อัญชลี คงศรีเจริญ จากเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ 
การพูดคุยดังกล่าวเป็นการพูดคุยสรุปหลังเวทีสาธารณะ "ปัญหาชายแดนใต้กับอนาคตประเทศไทย" คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเด็นที่น่าสนใจ เช่น สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่ชายแดนใต้ โครงสร้างการเมืองการปกครองที่เหมาะสมกับพื้นที่ สถานการณ์ของชาวพุทธในพื้นที่ การนำเสนอผลการสำรวจปัจจัยการยายถิ่นของชาวพุทธในพื้นที่ที่มาจากปัจจัยอื่นมากกว่าสถานการณ์ความไม่สงบ รวมทั้งมุมมองต่อกระบวนการเจรจาเพื่อสันติสุข เป็นต้น โดยมีผู้รับชมผ่านการถ่ายทอดสดของเพจประชาไทอยู่ที่ 1.4 หมื่นครั้ง
 

ผู้สื่อข่าวประชาไทเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน : ความปลอดภัยทางถนน รุ่นที่ 3

ผู้สื่อข่าวประชาไทเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน : ความปลอดภัยทางถนน รุ่นที่ 3 จัดโดย Internews และ World Health Organization เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา และได้ทำรายงานเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อเมาแล้วขับ อุบัติเหตุบนท้องถนน: ชีวิตที่ไม่ได้ถูกให้ราคาจากรัฐไทย บทเรียนจากนักร้องที่กลายเป็นคนพิการ (https://prachatai.com/journal/2018/05/77115) จากนั้นมีการอบรมเรื่องการทำข่าวเพื่อการเปลี่ยนเปลง โดยมุ่งเน้นการมองประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้มากไปกว่าการรายงานข่าวผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วๆ ไป แต่ให้เน้นเจาะลึกมองหาสาเหตุที่แท้จริง และมาตรการ หรือแนวนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากในเวลานี้ประเทศไทยได้ขึ้นเป็นอับดับที่ 1 ของโลกที่มีความตายบนท้องถนนมากที่สุด 

FCEM Newsletter February 2018

FCEM เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนที่ประเทศฝรั่งเศส

ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข รองผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน(FCEM) เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน ซึ่งจัดโดย RSF(Reporters Without Borders) ณ ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561

FCEM: ยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

FCEM Newsletter January 2018

FCEM ร่วมกับ CFI จัดประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายสื่อชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

15 -22 ม.ค. 61 การประชุมที่เชียงใหม่มีขึ้นหลังจากการประชุมร่วม และการอบรมที่จัดโดย CFI และ FCEM มาตั้งแต่เดือน ก.ค. 2560 การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งเครือข่ายสื่อชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ที่ทำงานในด้านสื่อชุมชนและนักกิจกรรมจากหลายประเทศในอาเซียน การประชุมดำเนินไปท่ามกลางการอภิปรายหลายประเด็นในเรื่องการจัดตั้งและกลไกของเครือข่ายสื่อชุมชนที่จะเกิดขึ้น โดยการประชุมครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่ 29 มี.ค. 2561