Newsletter

FCEM Newsletter February 2019

ผู้สื่อข่าวประชาไทเข้าร่วมการอบรม Fact-checking for media

2 ก.พ. 62 ผู้สื่อข่าวประชาไทและ Thisable.me เข้าร่วมการอบรม Fact-checking for media professionals ในประเด็นตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนทำข่าวและแชร์ข้อมูล รวมถึงภาพรวมของสถานการณ์ข้อมูลเท็จในอาเซียน จัดโดย Trusted Media Thailand 

FCEM Newsletter January 2019

FCEM จัดอบรมวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารให้กลุ่มอีสานใหม่

25 - 27 ม.ค. 62 ที่ผ่านมามูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน (FCEM) และผู้สื่อข่าวประชาไทได้จัดอบรม "การวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร" ให้แก่กลุ่มอีสานใหม่ จ.ขอนแก่น เพื่อวางแผนการทำงานในพื้นที่และวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบและเกิดผลสะเทือนมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวประชาไทคว้ารางวัลชมเชย "สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนปี 2561"

24 ม.ค. 62 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้จัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2561 ณโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  โดยมอบรางวัลผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ ซึ่งในงานนี้ผู้สื่อข่าวประชาไทคว้ารางวัลชมเชย “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน”  ประเภทข่าวออนไลน์ จากผลงาน “ชีวิตยามเกษียณ: ‘ชีวิตดี’ เกิดจนตาย รัฐสวัสดิการเป็นไปได้ในชาตินี้” 

ผู้สื่อข่าวประชาไทร่วมประชุมนโยบายด้าน Digital Transformation ครั้งที่ 5

19 ม.ค. 62 ผู้สื่อข่าวประชาไทเข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างชุมชนนโยบายด้าน Digital Transformation ครั้งที่ 5 Humanizing Digital Transformation (5): Open Government: Towards Transparent, Participatory and Collaborative Governance โดยเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยแนวคิดเรื่อง 'รัฐบาลเปิด' (Open Government) และการสร้างระบบอภิบาลที่โปร่งใส การมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น จดโดย มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโครงการอินเทอร์เน็ตศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรม AETAS-Lumpini ชั้น 8 ห้อง Turquoise Room

ผู้สื่อข่าว Thisable.me เข้าร่วมอบรมสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชน

3 - 5 ธ.ค. 61 คชรักษ์ แก้วสุราช ผู้สื่อข่าว thisable.me เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชน" ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าว Thisable.me เข้าร่วมอบรมการถ่ายภาพเชิงสารคดีกับ Realframe

9 - 13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว Thisable.me  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Shoot it Right 2 การถ่ายภาพสารคดี ซึ่งมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ วิทิต จันทามฤต สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และ วัชรฤทัย บุญธินันท์ ร่วมจัดโดย Realframe แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายการเป็นกันเองสัมภาษณ์บก. Thisable.me

6 ม.ค. 62 รายการเป็นกันเอง สัมภาษณ์ นลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการเว็บไซต์ Thisable.me ถึงการทำงานข่าวและสิทธิคนพิการ โดยออกอากาศทางช่อง NBT2HD ซึ่งสามารถชมย้อนหลังได้ที่ YouTube 

Thisable.me จัดทำสารสภาคนพิการ DTH Magazine เล่ม 3

Thisable.me จำทำสารสภาคนพิการ DTH Magazine ฉบับที่ 3 December 2018 ฉบับผู้หญิง พบกับสัมภาษณ์พิเศษ มองความพิการให้น้อยลง แล้วมองเราเป็นผู้หญิงให้มากขึ้น Infographic: กี่เสต็ปกว่าวีลแชร์จะได้ขึ้น BTS และสกู๊ปพิเศษยุทธศาสตร์หญิงพิการ อ่านได้ที่ https://goo.gl/KUDZve

Thisable.me จัดทำสารสภาคนพิการ DTH Magazine เล่ม 2

Thisable.me จัดทำสารสภาคนพิการให้กับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand: DTH Magazine ฉบับที่ 2 November 2018 เรื่องอาชีพ พร้อมบทสัมภาษณ์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้อยู่เบื้องหลังโครงการสอนบาริสต้าคนพิการ พร้อมกับสกู๊ปที่เปิดเผยทำไมคนพิการถึงว่างงาน การจ้างงานคนพิการ และสัมภาษณ์พิเศษ วรยุทธ กิจกูล เจ้าของบริษัทสยามนิชชินจำกัด อ่านได้ที่ https://goo.gl/t2qsne