Newsletter

FCEM Newsletter October 2019

FCEM ร่วมจัดงานประกาศรางวัล Social Smart Page Award

22 พ.ค. 2562 FCEM ร่วมจัดงานประกาศรางวัล Social Media Smart Page Award จัดโดย ศูนย์ข้อมูล&ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) ร่วมกับ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ในงานนอกจากการประกาศรางวัลเพจดีเด่นที่ได้รับรางวัลแล้ว ยังมีเวทีเสวนา 'DOs AND DON'Ts ในสื่อโซเชียล' ร่วมเสวนาโดย ผศ.ดร.พิจิตรา สึคาโมโต้ โตมร ศุขปรีชา สฤณี อาชวานันทกุล และดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

โดยโครงการ Social Meia Smart Page Award  เป็นโครงการที่สร้างความรู้ความเข้าใจการรู้เท่าทันสื่อและสร้างสรรค์โซเชียลมีเดีย ที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมและปฏิบัติ

ประชาไทจัดอบรมเสริมศักยภาพการจัดรายการ Podcast

ประชาไท จัดอบรมเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดรายการ Podcast ซึ่งอบรมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 อบรมเรื่องการใช้เสียงในการจัดการ ครั้งที่ 2 การใช้โปรแกรมบันทึกเสียงและการตัดต่อ และครั้งที่ 3 ถอดบทเรียนรายการใต้โต๊ะนักข่าวและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดรายการ Podcast ในปัจจุบัน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดรายการ กรรณิการ์ กิจติเวชกุล และธนกร วงศ์ปัญญา 

 

FCEM เข้าร่วมประชุม Global Voices Asia Pacific Summit 2019 ที่ไต้หวัน

30 - 2 มิ.ย. 62 พงษ์พันธุ์ ชุ่มใจ ผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน(FCEM) ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายนักข่าวพลเมืองระหว่างประเทศ Global Voices Asia Pacific Summit 2019 จัดโดย Global voices ซึ่งมีประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมไปถึงภาคประชาสังคมของไต้หวันเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรื่อง Digital security และสถานการณ์สื่อออนไลน์ในภูมิภาคเอเชีย โดย FCEM แลกเปลี่ยนในหัวข้อ The rise and challenge of digital authoritarianism in the Asia Pacific

Thisable.me ร่วมงาน ChangemakerxChange : Disability Champions ที่ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 1 - 5 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา นลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการเว็บไซต์ Thisable.me เข้าร่วมงาน ChangemakerxChange : Disability Champions จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการประชุมคนทำงานด้านคนพิการ มีผู้เข้าร่วมจาก 20 ประเทศ ทั่วภูมิภาคเอเชีย ที่ทำงานกับคนพิการในหลายๆ ด้าน เช่น ฝึกอาชีพคนพิการ สินค้าคนพิการ คนทำงานเรื่องสนามเด็กเล่นที่ Inclusive และสื่อด้านคนพิการ เพื่อแลกเปลี่ยนและหาการทำงานร่วมกันในแต่ละประเด็น

FCEM Newsletter April 2019

สถานทูตเนเธอร์แลนด์เชิญประชาไทร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

24 เม.ย. 2562 สถานทูตเนเธอร์แลนด์เชิญสำนักข่าวประชาไทเข้าร่วมพูดคุยกับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เคส พิเทอร์ ราเดอ (Kees Pieter Rade) และคณะ โดยปีนี้ทางสถานทูตมีนโยบายหลักคือ “ความยั่งยืน” (Sustainability) มีเป้าหมายคือ นำองค์ความรู้ของประเทศเนเธอร์แลนด์มาแชร์และเปิดพื้นที่ให้เกิดการพูดคุย ถกเถียง ร่วมมือกันระหว่างรัฐ เอกชน แวดวงวิชาการ และจะจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติเนเธอร์แลนด์ในวันที่ 27 เม.ย.นี้

 

ผู้สื่อข่าวประชาไทให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นเรื่องทหารเกณฑ์

5 เม.ย. 62 Shifter ผู้ผลิตคอนเทนท์ออนไลน์ได้สัมภาษณ์ ทวีศักดิ์ เกิดโภคา ผู้สื่อข่าวประชาไท ถึงความคิดเห็นต่อเรื่องทหารเกณฑ์และผลิตเป็นวิดีโอ สามารถดูได้ที่นี่

FCEM Newsletter March 2019

ผู้สื่อข่าวประชาไทร่วมเวทีอบรมการนำเสนอข่าวสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและเสรีภาพในการแสดงออก

18 - 20 มี.ค. ผู้สื่อข่าวประชาไทเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบติการ The Nexus Between Freedom of Religion or Belief and Freedom of Expression in Southeast Asia การนำเสนอข่าวสิทธิเสรีภาพการนับถือศาสนาและเสรีภาพการแสดงออกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย Sejuk (Serikas Jurnalis untuk Kebebasan) มีการแลกเปลี่ยนในประเด็น การเมืองและภัยต่อเสรีภาพสื่อ สถานการณ์ประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และศาสนากับสื่อ บทบาทสื่อในการนำเสนอข่าว เป็นต้น

FCEM Newsletter February 2019

FCEM จัดเวทีสรุปบทเรียนการทำข่าวเชิงลึก Investigative report

22 ก.พ. 62 FCEM จัดเวทีสรุปบทเรียนการทำข่าวเชิงลึก Investigative report และได้เชิญ สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี บรรณาธิการบริหาร The Nation และ พรรพิมล นาคนาวา อาจารย์ภาควิชาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คอมเมนท์และแนะนำการเขียนเพิ่มเติม ต่อจากนั้นมีการสรุปบทเรียนการทำงานร่วมกันระหว่างนักข่าวประชาไทและพาร์ทเนอร์ภาคประชาสังคม ที่ทำงานในประเด็นต่างๆ สามารถอ่านข่าวเชิงลึกได้ที่นี่ https://prachatai.com/category/depth ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตแคนาดา

ผู้สื่อข่าวประชาไท ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน “แนวทางการเรียกคนเข้ากองประจำการของกองทัพไทยในทศวรรษหน้า”

21 ก.พ. 62 ทวีศักดิ์ เกิดโภคา ผู้สื่อข่าวประชาไท ร่วมประชุมแลกเปลี่ยน “แนวทางการเรียกคนเข้ากองประจำการของกองทัพไทยในทศวรรษหน้า” ซึ่งมีการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอเรื่องทหารเกณฑ์ จัดโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาป้องประเทศ 

บก.Thisable.me ร่วมวงเสวนา "คุณค่าและความสำเร็จของคนพิการในมุมมองของสังคมไทย"

27 ก.พ. 62 นลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการเว็บไซต์ Thisable.me ร่วมแลกเปลี่ยนในงานเสวนา "คุณค่าและความสำเร็จของคนพิการในมุมมองของสังคมไทย" ณ บร.1 ห้อง 206 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)

ผู้สื่อข่าวประชาไทเข้าร่วมการอบรม Fact-checking for media

2 ก.พ. 62 ผู้สื่อข่าวประชาไทและ Thisable.me เข้าร่วมการอบรม Fact-checking for media professionals ในประเด็นตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนทำข่าวและแชร์ข้อมูล รวมถึงภาพรวมของสถานการณ์ข้อมูลเท็จในอาเซียน จัดโดย Trusted Media Thailand 

FCEM Newsletter January 2019

FCEM จัดอบรมวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารให้กลุ่มอีสานใหม่

25 - 27 ม.ค. 62 ที่ผ่านมามูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน (FCEM) และผู้สื่อข่าวประชาไทได้จัดอบรม "การวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร" ให้แก่กลุ่มอีสานใหม่ จ.ขอนแก่น เพื่อวางแผนการทำงานในพื้นที่และวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบและเกิดผลสะเทือนมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวประชาไทคว้ารางวัลชมเชย "สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชนปี 2561"

24 ม.ค. 62 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้จัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2561 ณโรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  โดยมอบรางวัลผลงานสื่อมวลชนดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนให้กับสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ ซึ่งในงานนี้ผู้สื่อข่าวประชาไทคว้ารางวัลชมเชย “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน”  ประเภทข่าวออนไลน์ จากผลงาน “ชีวิตยามเกษียณ: ‘ชีวิตดี’ เกิดจนตาย รัฐสวัสดิการเป็นไปได้ในชาตินี้” 

ผู้สื่อข่าวประชาไทร่วมประชุมนโยบายด้าน Digital Transformation ครั้งที่ 5

19 ม.ค. 62 ผู้สื่อข่าวประชาไทเข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างชุมชนนโยบายด้าน Digital Transformation ครั้งที่ 5 Humanizing Digital Transformation (5): Open Government: Towards Transparent, Participatory and Collaborative Governance โดยเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยแนวคิดเรื่อง 'รัฐบาลเปิด' (Open Government) และการสร้างระบบอภิบาลที่โปร่งใส การมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น จดโดย มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโครงการอินเทอร์เน็ตศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรม AETAS-Lumpini ชั้น 8 ห้อง Turquoise Room

ผู้สื่อข่าว Thisable.me เข้าร่วมอบรมสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชน

3 - 5 ธ.ค. 61 คชรักษ์ แก้วสุราช ผู้สื่อข่าว thisable.me เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อมวลชน" ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าว Thisable.me เข้าร่วมอบรมการถ่ายภาพเชิงสารคดีกับ Realframe

9 - 13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว Thisable.me  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Shoot it Right 2 การถ่ายภาพสารคดี ซึ่งมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ วิทิต จันทามฤต สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และ วัชรฤทัย บุญธินันท์ ร่วมจัดโดย Realframe แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายการเป็นกันเองสัมภาษณ์บก. Thisable.me

6 ม.ค. 62 รายการเป็นกันเอง สัมภาษณ์ นลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการเว็บไซต์ Thisable.me ถึงการทำงานข่าวและสิทธิคนพิการ โดยออกอากาศทางช่อง NBT2HD ซึ่งสามารถชมย้อนหลังได้ที่ YouTube 

Thisable.me จัดทำสารสภาคนพิการ DTH Magazine เล่ม 3

Thisable.me จำทำสารสภาคนพิการ DTH Magazine ฉบับที่ 3 December 2018 ฉบับผู้หญิง พบกับสัมภาษณ์พิเศษ มองความพิการให้น้อยลง แล้วมองเราเป็นผู้หญิงให้มากขึ้น Infographic: กี่เสต็ปกว่าวีลแชร์จะได้ขึ้น BTS และสกู๊ปพิเศษยุทธศาสตร์หญิงพิการ อ่านได้ที่ https://goo.gl/KUDZve

Thisable.me จัดทำสารสภาคนพิการ DTH Magazine เล่ม 2

Thisable.me จัดทำสารสภาคนพิการให้กับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand: DTH Magazine ฉบับที่ 2 November 2018 เรื่องอาชีพ พร้อมบทสัมภาษณ์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้อยู่เบื้องหลังโครงการสอนบาริสต้าคนพิการ พร้อมกับสกู๊ปที่เปิดเผยทำไมคนพิการถึงว่างงาน การจ้างงานคนพิการ และสัมภาษณ์พิเศษ วรยุทธ กิจกูล เจ้าของบริษัทสยามนิชชินจำกัด อ่านได้ที่ https://goo.gl/t2qsne